ابرکوه

قیمت ابرکوه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میلگرد 32 ابرکوه 24,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 میلگرد 25 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 ابرکوه 25,685 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میلگرد 12 ابرکوه 19,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 میلگرد 28 ابرکوه 24,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 ابرکوه 20,120 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 ابرکوه 21,500 تومان