🔻دولت برای حضور حداکثری خصوصی‌ها در صنعت فولاد تضمین دهد

0
(0)

🔹عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به راهکارهای توسعه صنعت فولاد ایران، بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی در کشور، در صورتی که قرار بر این باشد که صنعت فولاد و سایر صنایع جهش آنی داشته باشند، دولت باید حضور حداکثری بخش خصوصی را تضمین کند. در واقع دولت از مردم بخواهد برای تولید و سرمایه گذاری وارد میدان شوند، منتها باید راهکار را به آنها نشان دهد و نیاز کشور را نیز مشخص کند.

🔹در حال حاضر ایران عضو سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اوراسیا و امثال آن است اما متأسفانه استفاده درستی از این ظرفیت صورت نمی‌گیرد.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی