میلگرد

میلگرد ، به عنوان فولاد تقویت کننده شناخته می شود ، نوار فولادی یا سیم های فولادی است که به عنوان وسیله تنشی در بتن مسلح و سازه های سنگ تراشی تقویت شده برای تقویت و کمک به بتن تحت فشار استفاده می شود.سطح میلگرد اغلب با دنده ها ، لپ ها یا تورفتگی ها تغییر شکل یافته است تا پیوند بهتری با بتن برقرار کرده و خطر لغزش را کاهش می دهد.متداول ترین نوع میلگرد ، فولاد کربن است که به طور معمول از میله های گرد داغ با الگوهای تغییر شکل تشکیل شده است. انواع دیگر که به راحتی در دسترس هستند شامل فولاد ضد زنگ و میله های کامپوزیتی ساخته شده از الیاف شیشه ، فیبر کربن یا الیاف بازالت است. میله های تقویت کننده فولاد همچنین ممکن است در یک رزین اپوکسی پوشش داده شده باشد که برای مقاومت در برابر اثرات خوردگی بیشتر در محیط های نمکی همچنین سازه های مبتنی بر زمین پوشانده شده است.

قیمت میلگرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 میلگرد 28 زاگرس تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 قائم 26,300 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 قائم 26,300 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 زاگرس تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 قائم 26,300 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 قائم 27,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میلگرد 32 ابرکوه 24,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 میلگرد 25 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 ابرکوه 25,685 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میلگرد 12 ابرکوه 19,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 میلگرد 28 ابرکوه 24,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 ابرکوه 26,000 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 ابرکوه 20,120 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 ابرکوه 21,500 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میلگرد 12 زاگرس تومان
میلگرد 8 آجدار A3 میلگرد 8 قائم تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 میلگرد 25 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میلگرد 32 زاگرس تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 12آجدار A3 میلگرد 12 قائم 27,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میلگرد 32 قائم 26,300 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 قائم 26,300 تومان