ورق گالوانیزه

گالوانیزه، پروسه‌ای است که در طی آن لایه نازکی از روی بر سطح فولاد یا آهن قرار داده می‌شود تا از زنگ‌زدگی آن جلوگیری کند. مقاومت قابل‌توجه روی در برابر تغییرات آب و هوایی، آن را به بهترین گزینه برای گالوانیزه و افزایش طول عمر مصالح فولادی و آهنی تبدیل کرده است. علاوه بر این، تمایل الکترونگاتیویته روی از آهن کمتر است و نوعی لایه محافظتی کاتدیک (وابسته به کاتد) بر روی سطح ایجاد می‌کند؛ در این صورت، حتی از بین رفتن بخشی از لایه محافظتی منجر به زنگ‌زدگی روی می‌شود و در سطح زیرین تغییری ایجاد نمی‌کند. کاربردهای دیگر لایه محافظتی روی عبارتند از: حفظ مقاومت اولیه فولاد، ایجاد ظاهر زیبا و افزایش طول عمر سیستم‌های مکانیکی و ارگانیک.

قیمت ورق گالوانیزه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1000 50,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1250 کاشان کارخانه 50,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1250 دشتستان کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/55 ورق گالوانیزه 1000 43,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/55 ورق گالوانیزه 1250 سمنان اصفهان 42,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/58 ورق گالوانیزه 1000 42,500 تومان
ورق گالوانیزه_0/58 ورق گالوانیزه 1250 روی اندود اصفهان 42,200 تومان
ورق گالوانیزه_0/60 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 46,500 تومان
ورق گالوانیزه_0/60 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 46,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/68 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان اصفهان 40,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/68 ورق گالوانیزه 1250 دشتستان اصفهان 39,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/70 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 44,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/70 ورق گالوانیزه 1250 کاشان اصفهان 44,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/78 ورق گالوانیزه 1000 تومان
ورق گالوانیزه_0/78 ورق گالوانیزه 1250 تومان
ورق گالوانیزه_0/80 ورق گالوانیزه 1000 کاشان اصفهان 38,500 تومان
ورق گالوانیزه_0/80 ورق گالوانیزه 1250 کاشان اصفهان 42,200 تومان
ورق گالوانیزه_0/90 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان اصفهان 38,500 تومان
ورق گالوانیزه_0/90 ورق گالوانیزه 1250 دشتستان اصفهان 42,200 تومان
ورق گالوانیزه_1 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان اصفهان 37,700 تومان
ورق گالوانیزه_1/20 ورق گالوانیزه 1000 کاشان اصفهان 38,500 تومان
ورق گالوانیزه_1/20 ورق گالوانیزه 1250 کاشان اصفهان 42,200 تومان
ورق گالوانیزه_1/25 ورق گالوانیزه 1000 کاشان اصفهان 37,700 تومان
ورق گالوانیزه_1/25 ورق گالوانیزه 1250 کاشان اصفهان 37,700 تومان
ورق گالوانیزه_1/5 ورق گالوانیزه 1000 تاراز کارخانه 39,600 تومان