پروفیل زد

پروفیل یکی از گسترده ترین مقاطع ساختمانی است که در ابعاد و ضخامت های مختلفی تولید میشود، در مقالات قبلی سایت در مورد انواع مختلف پروفیل های صنعتی و ساختمانی صحبت کردیم، در نوشته قصد داریم در مورد یکی دیگر از انواع پروفیل های پرکاربرد صحبت کنیم. معمولا پروفیل ها در ایران به شکل های I،U و Z تولید میشوند. و در دو نوع پروفیل باز و بسته تولید میشوند. پروفیل رد از انواع مقاطع باز است.

قیمت پروفیل زد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل Z 22 ضخامت 2 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق اهوازی 42,800 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 2/5 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق فولادی 42,800 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 2 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق فولادی 43,100 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 2 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق فولادی 43,300 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 2/5 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق فولادی 42,500 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 2/5 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق فولادی 42,800 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 2 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق اهوازی 43,300 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 2 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق اهوازی 43,300 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 3 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق اهوازی 45,800 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 2/5 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق اهوازی 42,800 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 2 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق فولادی 43,000 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 3 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق فولادی 45,800 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 3 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق فولادی 45,500 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 2/5 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق اهوازی 42,800 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 2/5 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق فولادی 42,800 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 3 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق اهوازی 45,800 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 3 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق فولادی 45,800 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 3 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق اهوازی 45,800 تومان