نبشی

نبشی پروفیلی است که سطح آن بصورت دو ضلع عمود برهم بوده و یکی از مهم ترین پروفیل های ساختمانی به شمار می رود که در پروژه های عمرانی, ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد. نبشـی ها با دو مشخصه « اندازه بال ها »و «ضخامت »شناخته می شوند. به طور معمول از نبشی ها با سایز ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت متصل نمودن های پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند علاوه بر آن در ساخت ستون و نیز خرپا استفاده می گردد. در برخی سازه ها دیگر مثل سازه های مرتبط به آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که با عنوان نبشی لقمه شناخته می شوند. در سقف های کرومیت برای بال بالایی تیرچه نبشـی،تسمه یا ناودانی بکاربرده می شود و در درون بتن پوششی قرار می گیرد. که.برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از :اتصال نبشی جان ، اتصال با نبشـی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) ، اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) وغیره …. .

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی 5 نبشی 5 23,115 تومان
نبشی 4 نبشی 4 23,390 تومان
نبشی 7 نبشی 7 23,115 تومان
نبشی 10 نبشی 10 23,200 تومان
نبشی 6 نبشی 6 23,115 تومان