زاگرس

قیمت زاگرس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 28 آجدار A3 میلگرد 28 زاگرس تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 زاگرس تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میلگرد 12 زاگرس تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 میلگرد 25 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میلگرد 32 زاگرس تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 زاگرس 26,600 تومان