قائم

قیمت قائم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 قائم 26,300 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 قائم 26,300 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 قائم 26,300 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 قائم 27,000 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 میلگرد 8 قائم تومان
میلگرد 12آجدار A3 میلگرد 12 قائم 27,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میلگرد 32 قائم 26,300 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 قائم 26,300 تومان