فولاد مبارکه

قیمت فولاد مبارکه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق فولادی 43,500 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق گیلان 45,500 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2/5 میلیمتری انبار آریا فولاد - 44,800 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 3 میلیمتری انبار آریا فولاد - 45,300 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق اهوازی 45,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 3 ورق سیاه 1000 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 3 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,800 تومان
ورق سیاه ضخامت 3 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 37,800 تومان
ورق سیاه ضخامت 4 ورق سیاه 1000 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,700 تومان
ورق سیاه ضخامت 2 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,900 تومان
ورق سیاه ضخامت 2 ورق سیاه 1000 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 4 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,300 تومان
ورق سیاه ضخامت 5 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 5 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,100 تومان
ورق سیاه ضخامت 6 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 37,800 تومان
ورق سیاه ضخامت 8 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 37,800 تومان
ورق سیاه ضخامت 10 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,200 تومان
ورق سیاه ضخامت 12 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 37,500 تومان
ورق سیاه ضخامت 15 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 37,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 4 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,500 تومان
ورق رنگی ضخامت 48 ورق رنگی 1250 فولاد مبارکه تومان
ورق رنگی آبی ضخامت 50 ورق رنگی 1250 فولاد مبارکه 56,000 تومان
ورق رنگی قهوه ای ضخامت 50 ورق رنگی 1250 انبار اصفهان فولاد مبارکه 56,200 تومان