• کد محصول tga53j
  • برند آریا فولاد
  • محل تحویل انبار آریا فولاد
مصطفی ارزانی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_300
حامد کریمی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_330
مجید جوانی
کارشناس فروش پروفیل
0313114_340
آقای رنجبر
کارشناس فروش ورق های روغنی
0313114_320
آرش کریمی
کارشناس فروش سیاه بار
0313114_310
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تسمه 2و 3و 4و 5 موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,000 تومان
ناودانی سنگین موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 29,400 تومان
پروفیل سبک موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,800 تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 24,390 تومان
ناودانی سبک موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
پروفیل سنگین موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
0
(0)

0 / 5. 0

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بازار آهن