ورق گالوانیزه_0/70

  • کد محصول r59gax
  • سایز 1000
  • محل تحویل ورق خودرو کارخانه
مصطفی ارزانی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_300
حامد کریمی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_330
مجید جوانی
کارشناس فروش پروفیل
0313114_340
آقای رنجبر
کارشناس فروش ورق های روغنی
0313114_320
آرش کریمی
کارشناس فروش سیاه بار
0313114_310
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه_0/70 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 44,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 50,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 50,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
0
(0)

0 / 5. 0

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بازار آهن