بهبود نسبی بازار فولاد

5
(1)

هفته گذشته بازار سنگ‌آهن نوساناتی داشت و افت نقدینگی موجب شد نرخ در بازار واردات سنگ‌آهن چین برای خلوص ۶۲ درصد آخر هفته کمتر از ۴ دلار افت روزانه داشته باشد و به حدود ۱۷۵ دلار هر تن خشک سی‌اف‌آر برسد.

قراضه

به گزارش فولاد ایران‌، هفته گذشته متوسط نرخ قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی در ترکیه تا ۴ دلار رشد داشته ۴۶۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن تا ۱۵دلار بهبود داشته ۴۱۴ دلار هر تن فوب شد. متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۵ دلار بالا رفته به ۴۶۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده از ۴۰۴ دلار به۴۵۳ دلار هر لانگ تن افزایش یافت.

بیلت

بیلت صادراتی سی‌ای اس هفته گذشته با ۸دلار بهبود به ۵۸۸ دلار هر تن فوب رسید.

در ترکیه بیلت وارداتی ۱۵ دلار بالا رفته به ۶۰۵ دلار هر تن سی‌‌اف‌آر رسید. بیلت صادراتی ترکیه از ۶۱۵ دلار به ۶۲۰ تا ۶۲۵دلار هر تن فوب رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی با ۲۰ دلار بهبود به ۶۰۵دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید.

همچنین به گزارش متال بولتن آخرین نرخ بیلت صادراتی ایران هفته گذشته از ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار به ۵۵۱ تا ۵۶۰ دلار هر تن فوب رسید.

مقاطع

هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی‌ای‌اس رشد چشمگیری داشته از ۶۱۰دلار به ۶۴۰تا ۶۴۵ دلار هر تن فوب رسید. در چین نرخ میلگرد صادراتی تا ۱۸ دلار بالا رفته به ۶۶۰دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۶۴۰ تا ۶۴۵ دلار به ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار هر تن فوب بهبود داشت. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد از ۶۳۰دلار هفته قبل به ۶۶۰ تا ۶۶۵ دلار هر تنسی‌اف‌آر شد.

همچنین در بازار داخلی اروپا میلگرد ۵ یورو ارزان‌تر شده ۶۳۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز میلگرد در حدود ۷۸۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه بدون تغییر ماند.

ورق

ورق گرم صادراتی سی‌ای‌اس در هفته‌ای که گذشت از ۷۰۵ تا ۷۲۵ دلار هر تن فوب به ۷۳۰دلار رسید.

متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین تا ۱۶دلار رشد داشته ۷۱۶ دلار هر تن فوب شد. برخی پیشنهاد‌ها به ۷۴۰ تا ۷۶۵ دلار هر تن فوب نیز رسید.

در ترکیه ورق گرم وارداتی از ۷۱۵ تا ۷۴۰دلار به ۷۶۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا از ۷۰۰دلار به ۷۱۵ تا ۷۲۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر

رسید. در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۱۵ یورو رشد داشته ۷۵۰ یورو هر تن درب کارخانه شد. در بازار امریکا ورق گرم تا ۴۴ دلار بالا رفته در ۱۲۴۴ دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد.

5 / 5. 1

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی