روند صعودی قیمت در بازار فولاد

0
(0)

هفته گذشته در بازار جهانی سنگ‌‌آهن متوسط نرخ سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد در چین از حدود ۱۶۵ دلار به ۱۷۲ دلار هر تن خشک سی‌اف‌آر رسید. روزهای پایانی هفته بازار فعالیت زیادی نداشت و نرخ ثابت بود.

در غرب استرالیا پیش‌بینی طوفان و سیلاب بر فعالیت معادن و بنادر منطقه اثر خواهد داشت ولی تاثیر چندانی بر تولید و صادرات سنگ‌‌آهن آن ندارد چون قطب تولید و صادرات سنگ‌آهن استرالیا با محل این سیلاب فاصله زیادی دارد.

به گزارش فولاد ایران‌، جو بازار فولاد چین نیز مثبت است و موجودی بازار فولاد کاهش داشته ولی توقف نسبی تقاضای سنگ‌آهن قیمت‌ها را فعلا ثابت نگهداشته است.

قراضه

هفته گذشته متوسط نرخ قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی در ترکیه تا ۴ دلار رشد داشته ۴۳۴ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد. درحال‌حاضر عرضه و تقاضا در بازار قراضه وارداتی در ترکیه در توازن است از این‌رو فعالان بازار انتظار دارند نرخ در کوتاه‌‌مدت بین ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر بماند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از ۳۷۴ دلار پایان ماه مارس به حدود ۳۸۷ دلار هر تن فوب بهبود داشت.

متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۳ دلار بالا رفته به ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده از ۴۴۵ دلار به ۴۲۹ دلار هر لانگ تن کاهش یافت.

بیلت

بیلت صادراتی سی‌ای‌اس هفته گذشته با ۱۲دلار بهبود به ۵۸۲ دلار هر تن فوب رسید. در ترکیه آخرین نرخ بیلت وارداتی حدود ۵۸۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر بود. بیلت صادراتی ترکیه نیز ۵۹۲ دلار هر تن فوب بود. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی با ۲۰ دلار بهبود هفتگی به ۶۳۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. همچنین آخرین نرخ بیلت صادراتی ایران با ۹دلار بهبود به ۵۷۱ دلار هر تن فوب رسید.

مقاطع

هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی‌ای‌اس از ۶۲۰ دلار هفته پایانی ماه مارس به ۶۳۲تا ۶۴۵ دلار هر تن فوب رسید. در چین نرخ میلگرد صادراتی از ۶۷۹ دلار به ۷۰۳ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۶۲۲ دلار به ۶۳۵ دلار هر تن فوب بهبود داشت.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد ۲۰ دلار بهبود داشته ۶۷۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد.

همچنین در بازارداخلی اروپا میلگرد ۱۰ یورو ارزان‌تر شده ۶۲۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز میلگرد در حدود ۸۱۲ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود که ۵ دلار افت هفتگی داشت.

ورق

ورق گرم صادراتی سی‌ای‌اس در هفته‌ای که گذشت ۳۰ دلار بالا رفته به ۸۹۰ دلار هر تن فوب رسید.

متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین تا ۳۰دلار رشد داشته ۷۸۰ دلار هر تن فوب شد.

در ترکیه آخرین نرخ ورق گرم وارداتی ۹۱۵دلار هر تن سی‌اف‌آر بود. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز ۸۴۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۳۰ یورو رشد داشته ۸۸۰ یورو هر تن درب کارخانه شد. در بازار امریکا ورق گرم ۱۳۴۶ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی