صدور مجوزهای جدید صنعت فولاد بررسی شد

0
(0)

🔹محمدآقاجانلو؛ دبیر ستاد راهبری صنعت فولادکشور؛با بیان این نکته که ساماندهی صدور مجوزهای فولادی برای واحدهای جدید در استان ها یک تکلیف اساسی و بنیادی است اظهارداشت :همانگونه که همگان می دانند در شرایط کنونی این مهم با توجه به وضعیت حاکم برصنعت فولاد و در نظر گرفتن سند چشم انداز و طرح جامع فولاد کشور یک ضرورت است تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت صنایع دیگر و یا صنایع پایین دستی صنعت فولاد کشورهدایت کنیم.

🔹پروانه های صادره قبلی و فعلی با توجه به ظرفیت ۵۵میلیون تنی پیش بینی شده کفاف کشور را می دهد ولی محدویت های مواد اولیه و مشکلات انرژی های سه گانه ما را بر آن داشته است تا نگذاریم سرمایه های ملی در جاهایی هزینه شود که صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران و کشور ندارد.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی