ذوب‌آهن اصفهان موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران شد

0
(0)

🔰ذوب‌آهن اصفهان موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران شد

🔹️تندیس زرین سومین دوره ارزیابی جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران به ذوب‌آهن اصفهان اختصاص یافت.

🔹️ امیرحسین ذاکری دبیر کمیته و مدیر حسابرسی داخلی شرکت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران و بر اساس مدل بلوغ (CMMI) و استانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA ) طراحی و ارزیابی بعمل آمده است.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی