ویتنام؛ رهبر آسیا در بازار خرید قراضه فولادی در دسامبر

0
(0)

🔹افزایش نرخ ین ژاپن باعث شد تا ویتنام در دسامیر سال 2022، فعالیت خرید را بر قراضه آمریکا متمرکز کند به طوری که این کشور حدود 90 هزار تن قراضه از غرب میانه آمریکا در طول یک ماه خریداری کرد.

🔹ویتنام به دلیل نیاز سریع شارژ ذخایر و رشد نرخ ین در ماه‌های اخیر، به بازار خرید محموله آمریکایی بازگشت. این موضوع، رقابت قراضه فولادی ژاپنی با کارخانه‌های ویتنامی را کاهش داده است.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی