• کد محصول k2wjfj
  • سایز 6
  • برند آریا فولاد
  • محل تحویل انبار آریا فولاد
مصطفی ارزانی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_300
حامد کریمی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_330
مجید جوانی
کارشناس فروش پروفیل
0313114_340
آقای رنجبر
کارشناس فروش ورق های روغنی
0313114_320
آرش کریمی
کارشناس فروش سیاه بار
0313114_310
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
ناودانی سنگین موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 29,400 تومان
پروفیل سبک موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,800 تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 24,390 تومان
ناودانی سبک موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
پروفیل سنگین موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
0
(0)

0 / 5. 0

4

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بازار آهن