فراز و نشیب بازار فولاد

0
(0)

هفته گذشته در بازار واردات سنگ‌‌آهن چین امید به بهبود تقاضا و افزایش خرید‌ها نرخ سنگ‌آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد را تا ۴ دلار بالا برده به ۱۷۶ دلار هر تن خشک سی‌اف‌آر رساند.

 

قراضه

به گزارش روزگار معدن به نقل از فولاد ایران، هفته گذشته متوسط نرخ قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی در ترکیه از ۴۲۲ دلار به ۴۵۶ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. برخی عرضه‌کنندگان امریکایی قیمت‌های پیشنهادی به ترکیه را تا ۴۹۰دلار هم رساندند ولی این نرخ برای بازار ترکیه

غیر‌منطقی است. قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن تا ۲۰دلار رشد داشته ۳۹۹ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا با ۵ دلار بهبود به ۴۴۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده در ۴۰۴ دلار هر لانگ تن ثبات داشت.

بیلت

بیلت صادراتی سی‌ای‌اس هفته گذشته از ۵۵۵ دلار به ۵۸۰ دلار هر تن فوب رسید.

در ترکیه بیلت وارداتی از ۵۴۰ تا ۵۵۵ دلار به ۵۹۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. بیلت صادراتی ترکیه تا ۴۵ دلار رشد داشته ۶۱۵ دلار هر تن فوب ثبت شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی از ۵۷۰ دلار به ۵۸۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. همچنین به گزارش متال بولتن آخرین نرخ بیلت صادراتی ایران از ۵۲۰ تا ۵۳۲دلار به ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب رسید.

مقاطع

هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی‌ای‌اس با ۱۰ دلار بهبود به ۶۱۰ دلار هر تن فوب رسید. در چین نرخ میلگرد صادراتی از ۶۲۵ دلار به ۶۴۲دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۵۹۵ تا ۶۰۰ دلار به ۶۴۰ تا ۶۴۵دلار هر تن فوب بهبود داشت. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد تا ۱۵ دلار رشد داشته ۶۳۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد. همچنین در بازار داخلی اروپا میلگرد ۶۳۵ یورو هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. در بازار امریکا نیز میلگرد در حدود ۷۸۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه بدون تغییر ماند.

ورق

ورق گرم صادراتی سی‌ای‌اس در هفته‌ای که گذشت از ۶۹۰ تا ۷۰۵ دلار هر تن فوب به ۷۰۵ تا ۷۲۵ دلار رسید. متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین بعد از یک هفته ثبات تا ۵۰ دلار رشد داشته ۶۹۹ دلار هر تن فوب شد. در ترکیه ورق گرم وارداتی از ۷۰۵ تا ۷۲۰ دلار به ۷۱۵ تا ۷۴۰دلار هر تن سی‌اف‌‌آر رسید. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا از ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلار به ۷۰۰دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۵ یورو رشد داشته ۷۳۵یورو هر تن درب کارخانه شد. در بازار امریکا ورق گرم در ۱۲۰۰دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی