رئیس انجمن سنگ آهن: دولت باید معدنکاران را در تولید شغل یاری دهد.

0
(0)

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: راه اندازی یک معدن می تواند سهم بزرگی در اشتغال منطقه ایجاد کند. مطالبات دولت از معادن، مطالبات بر حقی است اما باید دانست تولید شغل در کشور هزینه زیادی برای بخش خصوصی و دولتی دارد.بهتر است یکی از مطالبات دولت از معدنکاران این باشد که سطح اشتغال در منطقه معدنی را افزایش دهد و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار می تواند یکی از مطالبات غیر نقدی دولت از معدنکاران باشد. گلایه ای که معدنکاران همیشه از بخش دولت دارند، این است که بخش معدنی کشورهمانند تمام کسب و کارهاست و مطالباتی که دولت از بخش معدن دارد، باید با توان معدنکاران همسو باشد.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی